Catalog » Disclaimer My Account     
Categories
  » evry kind of building ceramic
  » form pieces glazed with salt
  » hand made fittings
  » machinery produced form pieces
Latest News
Hexagonal floor clay tiles on balcony
Special clay brick for heritage tracery rose window
Small hexagonal floor tiles
Heritage floors renovation in Church
Quick Find
Keyword(s):
Price Range:
to
Category:
Advanced Search
Information
Imprint
Contact us!
Cookies
Disclaimer
Contract Conditions
Site Map
View all products
Disclaimer
Nota prawna 
Wyłączenie odpowiedzialności 
Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter ogólny i służą jedynie do prezentacji przedsiębiorstwa Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski oraz oferowanych przez nie produktów. Należy pamiętać, iż treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz informację handlową.  
Wszystkie informacje zamieszczone na stronie zostały zebrane z należytą starannością. Ponadto, niezależnie od podstaw prawnych, przedsiębiorstwo Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność udostępnionych informacji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkownika w oparciu o te informacje.  
Przedsiębiorstwo Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji zamieszczonych na stronie informacji, produktów i usług bez specjalnego uprzedzenia. 
Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron administrowanych przez podmioty trzecie. Przedsiębiorstwo Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski nie sprawdza tych stron ani zamieszczonych na nich informacji, towarów ani usług. W związku z tym Przedsiębiorstwo Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz decyzje podjęte przez użytkownika w oparciu o te informacje. 
Prawa autorskie 
Treści zawarte na niniejszej stronie są chronione prawem autorskim. Wszystkie informacje są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku. Każde zastosowanie treści zawartych na stronie niezgodne z postanowieniami prawa autorskiego – zwłaszcza dalsze wykorzystanie, takie jak publikacja, powielanie i każda postać użytku reklamowego oraz przekazanie osobom trzecim, również w częściach i przetworzonej formie – bez otrzymania wyraźnej zgody autora jest zabronione. 
Ochrona prywatności 
Dane osobowe zawarte w formularzach oraz inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny, przedsiębiorstwo Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze witryny w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy posiada jedynie uprawniony administrator bazy danych. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe przedsiębiorstwu Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski, zapewnia się dostęp do dotyczących go danych w celu ich modyfikacji, weryfikacji lub usunięcia. 
Przedsiębiorstwo Konserwacje Zabytków Marek Trojanowski nie sprzedaje, nie przekazuje oraz nie użycza w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Back
Language
Polski Niemiecki Rosyjski Angielski
Contact
e-mailinfo@konserwacje-zabytkow.pl
FAX+48 68 410 30 32
GSM+48 698 368 603

Open Hours
8.00-17.00 h
What's New?
View all
Advertise
all4architect 4architect teracota dominatura murpruski terra-cotta
Reviews
There are currently no product reviews
Who's online?
There currently are
 2 guests and
 1 member
()
 online.
  Thursday 30 November, 2023     23080688 requests since Thursday 07 September, 2006  
 
statystyka